Welkom bij Stichting Millenniumnetwerk Fryslân

Millenniumnetwerk Fryslân (MNF) geeft voorlichting, voert campagne, stimuleert kansrijke initiatieven, werft fondsen en brengt mensen met elkaar in contact die aan de slag willen gaan met de Millenniumdoelen. 

Millenniumprovincie Fryslân

Friezen zijn nuchter en koppig, maar ook loyaal en vrijgevig. Het is daarom niet zo gek dat de provincie Fryslân de eerste Millenniumprovincie van het land is. Steeds meer organisaties, bedrijven en overheden in Fryslân dragen uit dat het realiseren van de VN-Millenniumdoelen voor 2015 iets is dat we samen moeten oppakken. 

MNF mag rekenen op de steun van een aantal prominente en bezielende Friezen die zitting hebben in de Raad van Bezieling.

Raad van Bezieling: 

Sietske Poepjesfoppehanslidylutzsiemjansenanjakeizerkramersnynkemauricetaxpaulvisschedijkwaanderswielingsjoerd

Sietske Poepjes; gedeputeerde CDA, Foppe de Haan;  voetbalcoach, Hans Snijder; hoofdredacteur Leeuwarder Courant, Lidy Hartemink;Raad van bestuur Zorggroep Noorderboog, Lutz Jacobi (voorzitter); lid 2e kamer PvdA, Siem Jansen;  directeur Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM), Anja Kanters; directeur Donker Groen, Diane Keizer; Raad van bestuur Van Hall Instituut, Nathalie Kramers;  korpschef politie Friesland, Nynke Laverman; zangeres, Maurice Tax; directeur Bright Spark, Paul Visschedijk; voorzitter Leeuwarden Kulturele Haadsted 2018, Marga Waanders; burgemeester Dongeradeel, Wiebe Wieling; voorzitter Vereniging Friesche Elfsteden en voorzitter bestuur SC Heerenveen, Sjoerd Galema;  Lid Bestuur en Raad van Commissarissen bij FrieslandCampina.